Kimi ga Sora Koso Kanashikere

Kimi ga Sora Koso Kanashikere
君ガ空コソカナシケレ (Kimi ga Sora Koso Kanashikere)
RATING
/100
Type: music
Genres: Music, Doujinshi
Start Date: 2013-07-26
End Date: 2013-07-26
Episodes: 1
Episode Length: 4 min
Total Length: 4 min
Age Rating: -